3044 193 0913 info@irsak.irبرگزاری دوره های تخصصی اموزشی

برگزاری دوره های آموزشی

مقالات آموزشی

پیگیری مطالبات صنفی

اهداف ما

آخرین مطالب

دیگر خدمات

ثبت نام دوره اموزشی نوروایمیجینگ (تهران۲۰-۲۱تیرماه)

ارسال شده توسط رضا جعفری

دوره در روزهای ۲۰و۲۱ تیر۹۸ در مرکزتصویربرداری بیمارستان امام به مدت ۱۶ ساعت برگزار می گردد.اساتید این دوره اقایان سروش،رفیعی و خانم دکتر فرشیدفر هزینه دوره ۴۰۰هزار و دانشجو و اعضای انجمن ۳۵۰هزار.  شماره تماس دفتر ۰۲۱۴۴۶۱۵۴۰۴

دیگر خدمات

ثبت نام دوره اموزشی ام ار ای شکم و لگن تهران-۱۳و۱۴تیر۹۸

ارسال شده توسط رضا جعفری

دوره در روزهای ۱۳و۱۴ تیر۹۸ در مرکزتصویربرداری بیمارستان امام به مدت ۱۶ ساعت برگزار می گردد.اساتید این دوره اقایان علیزاده و شهمایی هستند.  هزینه دوره ۴۰۰هزار و دانشجو و اعضای انجمن ۳۵۰هزار.  شماره تماس دفتر ۰۲۱۴۴۶۱۵۴۰۴