3044 193 0913 info@irsak.ir

درباره ما

ارسال شده توسط مدیر سایت

درباره ما….

انجمن علوم پرتونگاری استان کرمان در تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۴ و به دنبال برگزاری انتخابات با حضور اعضای انجمن این استان در تالار بیمارستان شفا برگزار شد و به ترتیب ارا افراد زیر مشخص شدند:۱- رضا جعفری ۲- محمود ارسنجانی ۳-مهدی بختیاری ۴- مسلم صالحی ۵- لطفعلی مهدیپور و بازرس اقای محسن تراب

سمت ها رئیس هیات مدیره : رضا جعفری

نائب رئیس: محمود ارسنجانی

دبیر: مهدی بختیاری

خزانه دار: مسلم صالحی

علی البدل هیات مدیره: خانم ذهاب و اقای توکلی

بازرس: محسن تراب

علی البدل بازرس: خانم مکی ابادی

بخشی از فعالیتهای این انجمن درمدت زمان سپری شده:

 • برگزاری چهار دوره حفاظت در برابر پرتوها (مقدماتی)
 • چهار دوره حفاظت در برابر پرتوها (پیشرفته) مجموعا ۱۲۰ نفر
 • یک دوره اموزشی مقدماتی ام.ار.ای
 • دوره اموزشی بازاموزی رادیولوژی (۱۶ساعت)
 • گرفتن مجوز کاردانی به کارشناسی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • تشکیل کیمته حفاظت در معاونت بهداشتی
 • افزایش تعداد اعضا از ۷۰ نفر در سال ۹۴ به ۱۴۰نفر در اخر سال ۹۵
 • برگزاری مراسم روز رادیولوژی و تقدیر از بازنشسته ها

و ……

مهمترین فعالیت ها در دستور کار:

 • تشکیل اداره امور پرتوکاران
 • سامان دهی وضعیت پرسنل مراکز خصوصی
 • خرداد ۱۸, ۱۳۹۶