3044 193 0913 info@irsak.ir

نویسنده: رضا جعفری

دیگر خدمات

ثبت نام مراسم روز رادیولوژی ۲۳ ابان ویژه غیر اعضای انجمن

ارسال شده توسط رضا جعفری

هزینه مراسم برای اعضا ۵۰ هزار و برای هر تعداد از همراه(خانواده و دوستان) ۵۰ هزار تومان می باشد.شروع مراسم ساعت ۸ صبح است.ادرس: کرمان ، ابتدای اتوبان هفت باغ , سمت چپ , مجتمع پذیرایی کاخ. شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۹۹۸۵۴۱۴۴ اقای مشلم صالحی(خزانه دار) واریز

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات مراسم

ثبت نام مراسم رادیولوژی ۲۳ابان ۹۸ ویژه اعضای انجمن

ارسال شده توسط رضا جعفری

هزینه مراسم برای اعضا ۲۵ هزار و برای هر تعداد از همراه(خانواده و دوستان) ۳۰ تومان می باشد.شروع مراسم ساعت ۹ صبح است.ادرس: کرمان ، ابتدای اتوبان هفت باغ , سمت چپ , مجتمع پذیرایی کاخ. شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۹۹۸۵۴۱۴۴ اقای مشلم صالحی(خزانه دار) واریز شود.
بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

فایل اموزشی ازمون سیستم پکس

ارسال شده توسط رضا جعفری

دانلود فایل پکس

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

ازمون غیر حضوری اموزش پکس

ارسال شده توسط رضا جعفری

دیگر خدمات

دوره پیشرفته حفاظت در برابر پرتوها ابان ۹۸

ارسال شده توسط رضا جعفری

دوره از ۶-۱۰ ابان در کرمان برگزار می گردد
هزینه دوره ۴۵۰هزار تومان است

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

ثبت نام دوره مقدماتی حفاظت در برابر پرتوها مهر(۱-۵)۹۸ (کرمان)

ارسال شده توسط رضا جعفری

 
دوره در ۱تا۵ مهر در معاونت بهداشتی برگزار می گردد.

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

فایل اموزشی تکنیکهای پرتونگاری

ارسال شده توسط رضا جعفری

باريم سوالو-معده -باريم ميل – ترانزيت -باريم انما – مجاري ادراري
axranghi

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

ازمون غیر حضوری بازاموزی رادیولوژی

ارسال شده توسط رضا جعفری

دیگر خدمات

فایلهای اموزشی ازمون بازاموزی رادیولوژی

ارسال شده توسط رضا جعفری

۳ فایل اموزشی
۱- دستگاه
۲- جمجمه
۳- ارزیابی تصاویر رادیولوژ ی قفسه سینه-۰۰۱-۰۳۳
 
 

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

ازمون غیرحضوری کاربرد مواد رادیوایزوتوپها

ارسال شده توسط رضا جعفری