3044 193 0913 info@irsak.ir

دسته: دیگر خدمات

دوره های آموزشی دیگر خدمات

پیش ثبت نام دوره سی تی اسکن کرمان

ارسال شده توسط رضا جعفری

دیگر خدمات

فایل اموزشی تکنیکهای پرتونگاری

ارسال شده توسط رضا جعفری

باريم سوالو-معده -باريم ميل – ترانزيت -باريم انما – مجاري ادراري
axranghi

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

ازمون غیر حضوری بازاموزی رادیولوژی

ارسال شده توسط رضا جعفری

دیگر خدمات

فایلهای اموزشی ازمون بازاموزی رادیولوژی

ارسال شده توسط رضا جعفری

۳ فایل اموزشی
۱- دستگاه
۲- جمجمه
۳- ارزیابی تصاویر رادیولوژ ی قفسه سینه-۰۰۱-۰۳۳
 
 

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

ازمون غیرحضوری کاربرد مواد رادیوایزوتوپها

ارسال شده توسط رضا جعفری

دیگر خدمات

فایل اموزشی کاربرد مواد رادیوایزوتوپها

ارسال شده توسط رضا جعفری

کاربرد مواد رادیوایزوتوپها

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

بارگذاری اطلاعات پرتوکاران استان کرمان

ارسال شده توسط رضا جعفری

دوره های آموزشی دیگر خدمات

دوره اموزشی حفاظت در برابر پرتوها(پیشرفته)اردیبهشت ۹۷

ارسال شده توسط رضا جعفری

جهت واریز وجه با شما تماس خواهد گرفته شد

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

سوالات ازمون پرتوهای ذره ای

ارسال شده توسط رضا جعفری

سوالات ازمون پرتوهای ذره ای

بیشتر بخوانید

دیگر خدمات

فایل اموزشی پرتوهای ذره ای

ارسال شده توسط رضا جعفری

دانلود فایل پرتوها

بیشتر بخوانید